unifi package Slow Food Travel

Politika e privatësisë

Prapa çdo vendi fshihen histori, tradita gastronomike, shije artizanale dhe praktika të nderuara me kohë, të ruajtura nga gratë dhe burrat identitetet dhe kulturat e të cilëve janë ndërtuar gjatë shekujve. Çdo traditë gastronomike mund të bëhet një përvojë unike e turizmit.

sqSQ